Medlemsbrev

                          Väsbystrands Villaägareförening

Till medlemmarna i Väsbystrands Villaägareförening – Ljusterö i april 2020

Styrelsen har beslutat att årets årsmöte kommer att skjutas framåt i tiden p g a den pågående Corona-pandemin. Vi följer självklart de råd och anvisningar som myndigheterna ger. Det innebär att de aktiviteter som föreningen brukar anordna på sommaren eventuellt inte kommer att kunna genomföras i år.

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information på vår hemsida, nu när vi inte kan träffas som vanligt.  www.vasbystrandsvillaagareforening.se

När det blir möjligt att ha årsmötet kommer en kallelse att sändas ut i vanlig ordning. Till dess kommer styrelsens nuvarande ledamöter att fortsätta sina uppdrag. Det gäller även föreningens revisor, revisorssuppleant och valberedning.

På årsmötet i juni 2019 bestämdes att avgiften för verksamheten 2020 skall vara 400:-  Nu är det därför dags att betala årsavgiften till föreningen.

En eventuell ändring av årsavgiften för kommande verksamhetsår kan bara beslutas av ett årsmöte.

Sista betalningsdag:  2020.05.30

Betala till BG  666 – 5038 eller Plusgiro 35 29 40-1

Vänligen ange fastighetsbeteckning som referens

Vad används årsavgiften till?  Föreningen betalar våra gemensamma kostnader. Efter stormen i januari 2019 hade vi höga kostnader för att ta hand om träd som föll på föreningens mark. Vi fyllde på med sand till våra badplatser.

I de årliga utgifterna ingår bl.a kostnaderna för hemsidan och för utskick.

Bästa sättet att kontakta styrelsen, exempel vid adressändring eller försäljning av fastighet, är att skriva några rader till föreningens mail:     styrelsen@vasbystrandsvillaagareforening.se

För Styrelsen

Ann Tengstrand                                                         Gunilla Berg

Ordförande                                                                 Sekreterare