Midsommarafton

10.00 Klädning av midsommarstången
Alla är välkomna att hjälpa till. Litet bidrag ges till barn som deltar.

14.30 Kärror avgår från Stenvillan
Gemensam promenad eller färd i lövade kärror (bidra gärna om du har en egen) mot midsommarängen. De som bor längs vägen ansluter allteftersom.

15.00 Dans kring midsommarstången

20-ca 21.30 Dans på bryggan

V Ä L K O M N A !

Väsbystrands Villaägareförening
Lillnäsets Samfällighetsförening