Föreningens allmänningar

Det är tillåtet för alla att fälla sly på föreningens allmänningar. Om träd ska fällas måste däremot styrelsen alltid kontaktas först.

Vissa av föreningens marker angränsar till väg eller andra tomter. Det åligger föreningen att tillse att inga träd faller olyckligt så att skada uppstår. Meddela gärna någon i styrelsen om du ser något som ser oroväckande ut.

Föreningen har under åren bidragit med sand till de gemensamma stränderna. Däremot brukar föreningen inte anlita någon för att hålla stränderna snygga. Tanken är istället att de som använder stränderna själva ska göra detta. Tag därför gärna med en kratta eller en handske när ni går ner till stranden för att bada, så kan ni passa på att kratta lite eller rycka lite vass när ni ändå är där.

Sedan många år tillbaka finns ett par båtbryggor på föreningens mark. Det är båtägarna själva som bekostat dessa bryggor. Båtplatserna är därför till för dem som byggt bryggorna och som ingår i de respektive brygglagen. Då bryggorna ligger på föreningens mark är det dock tillåtet för alla att vistas på bryggorna och att bada från dessa bryggor.

Nedan finns en länk till en karta som visar föreningens allmänningar och fiskevatten.