GDPR

Information om behandling av personuppgiftshantering

Väsbystrands Villaägareförening behandlar personuppgifter om dig under tiden du är medlem i föreningen. Vårt medlemsregister består av fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter. Vi registrerar inte mer information än nödvändigt och skyddar den på lämpligt sätt.

Personuppgiftsansvarig

Väsbystrands Villaägareförening, org.nr 802438-6511 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemsregister

Väsbystrands Villaägareförening har inget digitalt medlemsregister kopplat eller publicerat på vår webbplats. Vi kommer aldrig att delge våra medlemmars uppgifter till tredje part. Vårt medlemsregister används som underlag för avgiftsdebitering och övrig information till våra medlemmar. I samband med inbetalning av medlemsavgiften godkänner du att bli registrerad i vårt medlemsregister.